Meluruskan benang kusut, menjernihkan air yang keruh, dan melepaskan ikatan yang membelenggu